Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Ruskov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ruskov 32, Ruskov
Aprobácia
Informatika, Matematika, Technická výchova
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
182
Platové podmienky
- podľa zákona č. 553/Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky praxe
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- splnenie kvalifikačných predpokladov a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť,
- profesijný životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- motivačný list,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Ruskov 32
04419 Ruskov
www.zsruskov.edupage.org
0556941420
Kontaktná osoba
Eva Ignácová
0911 216 063