Predmet

Asistent učiteľa

Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Beethovenova 27, Trnava
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
126
Platové podmienky
Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Outlook
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Doklady - doklad o dosiahnutom ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.
Žiadosť o prijatie do zamestnania a požadované doklady doručte písomne na adresu školy. V prípade potreby nás kontaktujte telefonicky v čase od 9.00 do 13.00 hod.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy
Beethovenova 27
91708 Trnava
www.szsapstrnava.edupage.org
0335331989
Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Uhríková
0335331989