Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Spojená škola, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 7, Banská Bystrica
Aprobácia
Odborné predmety
Termín nástupu
26.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
749
Platové podmienky
V zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Powerpoint - základy
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Učiteľ odborných predmetov v odbore autoopravár.

Na email [email protected] zasielajte nasledovné doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Školská 7
97401 Banská Bystrica
www.sssbb.sk
0484133112
Kontaktná osoba
RNDr. Mária Baloghová
+421484133113