Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V jame 27, Trnava
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
161
Platové podmienky
min. 738,50 € a viac, podľa uznanej odbornej praxe + zákonné príplatky
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) 
Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie druhého alebo prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie - podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov: 
• žiadosť o prijatie do zamestnania 
• štruktúrovaný životopis 
• kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  
• motivačný list v max. rozsahu 1 strana 

Všetky požadované doklady zasielajte na e - mailovú adresu [email protected] do 12. júna 2022. 

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
V jame 27
91701 Trnava
0335504074
Kontaktná osoba
Ivana Jandurová
0333236152