Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Prievidza

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
A. Hlinku 44, Prievidza
Aprobácia
Odborná prax, Sociálna pedagogika, Sociológia
Termín nástupu
24.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
274
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plat zamestnanca bude v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilá, Microsoft Excel-pokročilá, Word-vysoká, Open Office-pokročilá
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o PZ a OZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ.
Ďalšie požiadavky
požadované vzdelanie VŠ II stupňa v odboroch Učiteľstvo a pedagogické vedy, v nasledujúcich študijných programov: sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, učiteľstvo predmetov v kombinácií predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy.
V neučiteľských študijných programov v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácií príslušného študijného odboru s ďalším študijným odborom + DPŠ

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Piaristická spojená škola Františka Hanáka
A. Hlinku 44
97101 Prievidza
www.piaristi-pd.eu
0465424949
Kontaktná osoba
Mgr. Ambróz Jamriško
+0421465424949