Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Mlynky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Biele Vody 266, Mlynky
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
54
Platové podmienky
Plat zamestnanca podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od zaradenia zamestnanca.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Biele Vody 266
05376 Mlynky
www.zsmlynky.sk
0534493216
Kontaktná osoba
PaedDr. Ing. Jozef Mitra, MBA
+421534493216