Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Láb

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vŕšok 489/20, Láb
Aprobácia
Chémia, Matematika, Výtvarná výchova
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
202
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Plat podľa platných taríf pre pedagogických zamestnancov od 915,- Eur (začínajúci učiteľ) a zvýšenie podľa započítanej praxe daného uchádzača.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC - word, excel, internet
Vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa
-odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č 1/ 2020 Z. z.
Platové podmienky:
Ďalšie požiadavky
Potrebné doklady:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.

Svoje žiadosti posielajte do 15. 6. 2022, ukončenie výberového konania bude 30.6. 2022.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Vŕšok 489/20
90067 Láb
www.zslab.edupage.org
+42134 / 7790 484,0919 404 333
Kontaktná osoba
Mgr, Ľubica Chovanová
0919404333