Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Čáry

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 285, Čáry
Aprobácia
Biológia, Geografia, Chémia
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
106
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte e-mailom na [email protected] alebo písomne na adresu školy:
Základná škola
Školská 285
908 43 Čáry
Na obálke uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania“.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor elektronicky, prípadne telefonicky.
K dispozícii je trojizbový obecný byt.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 285
90843 Čáry
www.zscary.edupage.org
0346592427
Kontaktná osoba
PaedDr. Zlatica Komorná
0346592427