Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nade Hejnej 4, Martin
Aprobácia
Biológia, Geografia
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
648
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Termín zasielania žiadostí: do 17.6.2022
Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielajte na e-mailovú adresu [email protected] alebo poštou na adresu školy Základná škola, Nade Hejnej 4, 036 01 Martin.

Vybraní uchádzači budú pozývaní na výberové konanie emailom alebo telefonicky.

Internetová stránka:
www.zsnadehejnej.edupage.org

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Nade Hejnej 4
03601 Martin
www.zsjahodnickamt.sk
0434134488
Kontaktná osoba
Mgr. Miriam Lőwingerová
+421434134488