Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hronská 1467/3, Zvolen
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
513
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý: word, excel, pover point + práca s interaktívnou tabuľou,
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Matematika v kombinácii s iným predmetom (fyzika, informatika, prípadne anglický jazyk)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
96049 Zvolen
www.gymzv.sk
0455332094
Kontaktná osoba
RNDr. Vidová Ivetta
0911081286