Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola, Prievidza

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
T. Vansovej 32, Prievidza
Termín nástupu
1.12.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
480
Platové podmienky
Výška mzdy závisí od dosiahnutého stupňa vzdelania, zaradenie pedagóga do kariérového stupňa, započítanej praxe, príplatku za profesijný rozvoj....... ( od 1.1.2023 zvyšovanie miezd).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ASC agenda,internet, Word, Excel...........
Vzdelanie
Kvalifikačné požiadavky:
Splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z.
- min. úplné stredné odborné vzdelanie a výučný list v odbore OBRÁBAČ KOVOV
- DPŠ výhodou ( nutnosť doplnenia pedagogickej spôsobilosti podľa zákona č.138/2019Z.z.)
- príp. vysokoškolské vzdelanie v odbore majster odbornej výchovy v požadovanom odbore
- prax na pozícii MOV v požadovanom odbore výhodou,
- znalosť a profesijná zručnosť v strojárskych technológiách: ručné spracovanie, frézovanie, sústruženie a brúsenie
- poznať princípy CNC strojov (sústruh, fréza)
Ďalšie požiadavky
Vyučenie v odbore OBRÁBAČ KOVOV

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola
T. Vansovej 32
97101 Prievidza
www.sospd.sk
0901918320
Kontaktná osoba
Ing. Vlasta Šulová, PhD.
0911794942