Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ako organizačná zložka Spojenej školy, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Beethovenova 27, Trnava
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Funkčný plat je stanovený zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Outlook
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie a požadované doklady doručte písomne na adresu školy, alebo elektronicky. V prípade potreby nás kontaktujte telefonicky v čase od 9.00 do 13.00 hod.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ako organizačná zložka Spojenej školy
Beethovenova 27
91701 Trnava
www.szsapstrnava.edupage.org
0335331989
Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Uhríková
0335331989