Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Spojená škola, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Beethovenova 27, Trnava
Termín nástupu
2.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov / podľa dĺžky praxe a dosiahnutého vzdelanie /.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Zodpovednosť, spolahlivosť, trpezlivosť, kladný vzťah k deťom, znalosť práce s PC...
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie doručte písomne na adresu školy alebo elektronicky. V prípade potreby nás kontaktujte v čase od 9.00 do 13.00 hod.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Beethovenova 27
91708 Trnava
www.szsapstrnava.edupage.org
0335331989,0904282661
Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Uhríková
0335331989