Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola svätého Ladislava, Topoľčany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lipová 3868/10, Topoľčany
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
260
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Power-Point, Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zodpovednosť
Komunikatívnosť
Kladný vzťah k deťom
Tvorivosť a iniciatívnosť
Občianska a morálna bezúhonnosť
Ovládanie hry na hudobný nástroj výhodou

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola svätého Ladislava
Lipová 3868/10
95501 Topoľčany
https://www.zs-ladislava.sk/
0385328896
Kontaktná osoba
Mgr. art. Dominika Balková
+421385328896