Predmet

Mentor

EduPoint - regionálne projekty, o. z., Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Prejtská 63/66, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2022
Rozsah úväzku
50%
Platové podmienky
motivujúce!
k tomu ďalšie nefinančné benefity:
Ďalšie nefinančné benefity:
- pozícia, ktorá sa týmto zavádza do vzdelávacieho systému PRÁVE TERAZ! Pre región TN-BN nevznikne viac ako 9 pozícii.
- získate prístup k bezplatnému no napriek tomu KVALITNÉMU VZDELÁVANIU, ktoré Vás kariérne v školstve posunie "ďalej" (za obdobné vzdelávanie si učitelia a školy musia platiť!)
- budete súčasťou reformy školstva, informácie získate "z prvej ruky"
- podľa potreby notebook, telefón
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný používateľ OFFICE (Microsoft 365), webového prehliadača
Vzdelanie
Hľadáme aktívnych inšpiratívnych ľudí, ktorí sa chcú dlhodobo podieľať na zavádzaní zmien vo vzdelávaní

- PZ a OZ podľa §9 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre niektorú z kategórií PZ učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg,
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- pedagogická prax najmenej 5 rokov
Ďalšie požiadavky
Dovoľujeme si upozorniť, že táto ponuka je aktuálna len pre záujemcov z okresov Trenčín a Bánovce nad Bebravou. Záujemcov z iných okresov chceme týmto upozorniť, že rovnaké pozície sú obsadzované regionálnymi centrami aj v ďalších regiónoch!

Požiadavkou na uchádzača je, aby bol aktívny pedagogický alebo odborný zamestnanec.

MIESTOM VÝKONU PRÁCE bude Trenčín, resp. základné školy v okrese TRENČÍN a BÁNOVCE NAD BEBRAVOU.

Vašou výhodou (nie však podmienkou) je absolvovanie neformálnych vzdelávacích programov zameraných na rozvoj pedagogickej zručnosti (napr. Komenského inštitút, Indícia, n.o., LEAF, Teach for Slovakia, Národný projekt profesijný rozvoj učiteľov Teachers a pod.).

Pracovné miesto mentora bude obsadené v rozsahu 18,7 hodiny týždenne, t.j. na polovičný úväzok, pričom bude nutné dodržať požiadavku pokračovania v aktívnej pedagogickej činnosti v škole, prípadne v školskom zariadení v ZNÍŽENEJ časovej dotácii. Uvedená požiadavka nevylučuje možnosť zachovania Vašej aktuálnej pracovnej zmluvy v pôvodnom rozsahu bez nutnosti uzatvárania iného pracovného pomeru (tento mechanizmus Vám bude vysvetlený na pohovore).


Do výberového konania budeme vyberať z uchádzačov na základe údajov a informácii vyplnených v TOMTO DOTAZNÍKU!!!!
https://forms.gle/HCBCK4pVLPKQVSss6

Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s regionálnymi partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska.

Ako mentor budete plnohodnotným členom nášho nového tímu! Budete
- poskytovať individuálne poradenstvo PZ a OZ (vrátane vedúcich PZ a OZ)
- pripravovať a realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti PZ a OZ v stanovených oblastiach
- monitorovať potreby PZ a VPZ škôl v regióne
- zabezpečovať základné administratívne úlohy spojené s Vašou činnosťou
- v spolupráci s vedením regionálneho centra spolupodieľať sa na budovaní partnerstiev v regióne a sieťovaní

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
EduPoint - regionálne projekty, o. z.
Prejtská 63/66
01841 Dubnica nad Váhom
Kontaktná osoba
Igor Loduha
0903143488