Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dlhá 1037/12, Senica
Aprobácia
Chémia, Informatika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
442
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC
Vzdelanie
VŠ 2. stupňa
pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
splnenie kvalifikačných predpokladov podľa vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
občianska bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, aktívne ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:
-písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
-profesijný štruktúrovaný životopis
-overený doklad o nadobudnutí vzdelania
-súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom výberového konania

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Ladislava Novomeského
Dlhá 1037/12
90540 Senica
www.sengym.sk
0346941318
Kontaktná osoba
Iveta Petrovičová
+421349641315