Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Skýcov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 299/11, Skýcov
Aprobácia
Dejepis, Informatika, Občianska náuka
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
88
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky na adresu [email protected] do 30.06.2022. Na osobný pohovor budú prizvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 299/11
95185 Skýcov
zakladnaskolaskycov.edupage.org
0376346128
Kontaktná osoba
PaedDr. Magdaléna Slezáková
+421 37 6346 128