Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veľká okružná 25, Žilina
Aprobácia
Pozemné staviteľstvo, Staviteľstvo
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
561
Platové podmienky
Podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od
platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
AutoCAD, REVIT, Office
Vzdelanie
V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z. o
kvalifikačných predpokladoch pedagogických a
odborných zamestnancov:
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v
študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe v
súlade so zákonom 138/2019 Z. z. a vyhláškou MŠVVaŠ
č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických a odborných
zamestnancov so zameraním na stavebníctvo (Stavebná
fakulta).
Ďalšie požiadavky
Výchovno-vzdelávacia činnosť, vyučovanie odborných
predmetov – pozemné staviteľstvo, konštrukčné cvičenia,
CAD systémy, odborné kreslenie, stavebná fyzika.
Ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony
v plnom rozsahu, bezúhonnosť odpis z registra trestov –
úspešný uchádzač), prax v odbore vítaná.
Pozícia je vhodná aj pre absolventa /absolventku VŠ bez
predchádzajúcich pracovných skúseností.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25
01001 Žilina
https://spssza.edupage.org/
0415621331,0415621528
Kontaktná osoba
Lukáš Játy
0919 040 735