Predmet

Upratovačka

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Vojtaššáka 13, Žilina
Termín nástupu
1.7.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
89
Platové podmienky
v hrubom v rozpätí 646,00-701,00, zvýšený v závislosti od dosiahnutého vzdelania a započítanej praxe /v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
stredoškolské
Ďalšie požiadavky
vyžadujeme bezúhonnosť, zdravotnú spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť, pracovitosť
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona. Týždenný pracovný čas je 37,5 hod. Na pohovory sa budú záujemcovia pozývať po 30.5.2022 a budú oslovený vybraný záujemcovia.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Špeciálna základná škola s materskou školou
Jána Vojtaššáka 13
01008 Žilina
www.szsza.sk
0415655696,0902340928
Kontaktná osoba
Ing. Jarmila Lapihusková
0911 932 373