Predmet

Tajomník / tajomníčka

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Drieňová 35, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
1.7.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.6.2022
Rozsah úväzku
70%
Počet študentov školy
266
Platové podmienky
Ponúkaný plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práve vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC, WORD, EXCEL
Vzdelanie
úplné stredné vzdelanie v súlade s Prílohou č. 1 k Zákonu 553/2003 Z.z.,
bezúhonnosť
Ďalšie požiadavky
samostatná odborná práca na úseku personálnej práce, pracovné zmluvy, dohody, návrhy na zaradenie zamestnancov, pracovné náplne, platové dekréty, dokumentácia pri skončení pracovného pomeru, styk so Sociálnou a zdravotnými poisťovňami, dochádzka nepedagogických
zamestnancov, podklady k mesačnému spracovaniu miezd, vedenie evidencie zamestnancov v RIS a vedenie osobných spisov, agenda stravných lístkov, spracovanie podkladov pre vyplatenie odmien,
odchodného, odstupného, jubilejných odmien a ďalšej agendy podľa pokynov riaditeľky školy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Drieňová 35
82664 Bratislava-Ružinov
www.stav-geo.edupage.org
43336407
Kontaktná osoba
Ing. Zdenka Hollá
43336407