Predmet

Vedúci školskej jedálne

Súkromná stredná odborná škola, Poprad

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica SNP 1253, Poprad
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
446
Platové podmienky
Plat v zmysle zákona 553/2003 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Outlook, internet
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie, zameranie spoločné stravovanie, kuchár
Ďalšie požiadavky
Prax minimálne 1 rok - výhodou
- riadenie prevádzky a kontrola zamestnancov školskej kuchyne,
- normovanie stravy,
- zostavovanie týždenných jedálnych lístkov,
- realizácia objednávok potravín,
- monitoring a dodržiavanie HACCP,
- zodpovednosť za dodržiavanie hygieny stravovania,
- evidencia stravníkov,
- spracovanie hlásení a výkazov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola
Ulica SNP 1253
05801 Poprad
www.ssossnp.edupage.org
0527860131
Kontaktná osoba
Ing. Oľga Zborovjanová
0918633826