Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šrobárova 20, Prešov
Aprobácia
Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
821
Platové podmienky
v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe je funkčný plat od 995 €/mesačne
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
 práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom)
Vzdelanie
Podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov – príloha č. 1 – Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórií učiteľ 2. stupňa ZŠ s aprobáciou matematika a informatika.
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer na dobu určitú od 01.09.2022 do 31.08.2023 na 100 % pracovný úväzok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.
Ovládanie štátneho jazyka.
Požadované doklady:
 žiadosť
 podpísaný štruktúrovaný životopis
 súhlas so spracovaním osobných údajov
 kópie dokladov o vzdelaní
 potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Šrobárova 20
08001 Prešov
www.zssrobarovapo.sk/
0517703102
Kontaktná osoba
Mgr. Ján Mačej
0517703102