Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola, Málinec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná ulica 86/29, Málinec
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
108
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
- zamestnaný v rámci Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Podrobnosti o pracovnom mieste sú zverejnené na stránke:
http://www.zsmalinec.sk/volne-miesta/
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená na adresu školy najneskôr dňa: 24.6.2022 do 12:00 hod. poštou alebo osobne.
Potrebné tlačivá sú dostupné na webovej stránke školy www.zsmalinec.sk na podstránke „tlačivá“:
Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hlavná ulica 86/29
98526 Málinec
www.zsmalinec.sk
0474111202
Kontaktná osoba
Ľuboslav Jablonský
0903740207