Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Málinec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná ulica 86/29, Málinec
Aprobácia
Telesná a športová výchova
Termín nástupu
22.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
108
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
učiteľ/ka 2. stupňa ZŠ
- aprobačný predmet – telesná výchova;
- úväzok 26 % (6 vyuč. hodín)
- pracovná ponuka na dobu určitú (1 rok) s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú (26%)
- v prípade aprobácie so SJL 100% úväzok

Podrobnosti o pracovnom mieste sú zverejnené na stránke:
http://www.zsmalinec.sk/volne-miesta/
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená na adresu školy najneskôr dňa: 24.6.2022 do 12:00 hod. poštou alebo osobne.
Žiadosti sa budú posudzovať priebežne do 1.7.2022.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hlavná ulica 86/29
98526 Málinec
www.zsmalinec.sk
0474111202
Kontaktná osoba
Ľuboslav Jablonský
0903740207