Predmet

Vedúci školskej jedálne

Materská škola, Bernolákovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kondrótova 1, Bernolákovo
Termín nástupu
1.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC - Word, Excel, internet, edupage
Vzdelanie
-úplné stredné odborné vzdelanie v obore spoločné stravovanie
-úplné stredné odborné vzdelanie a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Ďalšie požiadavky
Popis práce:
- riadenie prevádzky školskej jedálne
- zodpovedanie za dodržiavanie hygieny a kultúry stravovania v priestoroch školskej jedálne
- riadenie a kontrolovanie práce podriadených zamestnancov
- zabezpečovanie dodržiavania stanovených výživových hodnôt v podávaných pokrmoch
- normovanie stravy
- zostavovanie týždenných jedálnych lístkov
- zabezpečovanie hospodárneho nakladania so zverenými prostriedkami
- príprava stravy na výdaj a výdaj stravy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Kondrótova 1
90027 Bernolákovo
0910342936
Kontaktná osoba
Bc. Hana Trubačová
+421 910 342 936