Predmet

Vychovávateľ

GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kuzmányho 6, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
141
Platové podmienky
V zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, min. od platovej triedy „6“ od 817,50 € /za mesiac podľa dosiahnutého vzdelania + zvýšenie PT za započítanú prax
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
elementárna znalosť: internet + Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z., o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej ÚSO - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Ďalšie požiadavky
Vychovávateľ/ka v školskom klube detí.
Doručenie písomností do 30.06.2022.
Pohovory budú vykonané formou pozvania na pracovný pohovor . Pozvaní budú len vybraní uchádzači na základe doručených dokumentov.
Požadované doklady :žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, motivačný list, súhlas so spracovaní osobných údajov podľa
Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, fotokópia dokladov o ukončenom vzdelaní
Iné požiadavky: ovládanie štátneho jazyka a maďarského jazyka
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), práca s PC, spoľahlivosť, asertivita a komunikatívnosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
Kuzmányho 6
04174 Košice-Staré Mesto
www.maraigimi.sk
0556221954
Kontaktná osoba
Lívia Oltmanová
+421556221954