Predmet

Zástupca riaditeľa

Základná škola, Piešťany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Holubyho 15, Piešťany
Termín nástupu
22.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s programom MS Office 365
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Ide o pozíciu zástupca riaditeľa pre II. stupeň ZŠ
Iné požiadavky:
• min. 5 rokov pedagogickej praxe
• znalosť príslušnej legislatívy
• ovládanie štátneho jazyka
• organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti
• osobnostné a morálne predpoklady
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Holubyho 15
92101 Piešťany
www.zsholubyhopn.edupage.org
0337626596
Kontaktná osoba
Andrej Hanic
0911 952 780