Predmet

Ekonóm/ka

Základná škola, Sečovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 707/4, Sečovce
Termín nástupu
1.7.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
520
Platové podmienky
Plat je stanovený zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, MS Excel, ekonomický softvér
Vzdelanie
- minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomické (účtovníctvo)
- odborná prax v oblasti podvojného rozpočtového účtovníctva - minimálne 2 roky
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania, - profesijný životopis, - kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, - písomný súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať mailom do 16.05.2022 na adresu:[email protected] alebo poštou na adresu: Základná škola Komenského 707/4,078 22 Sečovce V predmete e-mailovej správy uveďte Žiadosť - ekonómka a účtovníčka.
Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Komenského 707/4
07801 Sečovce
www.zskomsec.edu.sk
0566782187
Kontaktná osoba
Slavka Tóthová
0907915169