Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola Martina Kukučína, Dolný Kubín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
SNP 1199/36, Dolný Kubín
Termín nástupu
23.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
639
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z.z. , ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe"
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
dobrá znalosť práce s počítačom , internet pokročilý, balík aplikácií Office....
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z.z. , výhodou je ukončený alebo prebiehajúci terapeutický výcvik a adaptačné vzdelávanie.
Ďalšie požiadavky
Požadované zručnosti, schopnosti:
- odborná kvalifikácia, profesionálny rozhľad
- prax a skúsenosti s deťmi s rozmanitými potrebami (špecifické poruchy správania i učenia ),
- dobré sociálne a komunikačné zručnosti, kritické myslenie, otvorenosť rozvoju a rastu
- schopnosť pracovať tímovo, podieľať sa na programoch a projektoch školy
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný štruktúrovaný životopis (europass),
- fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
- motivačný list,
- súhlas so spracovaním osobných údajov (podľa zákona č. 18/2018
Z. z.),
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
Ďalšie požiadavky:
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, , tvorivosť, kladný vzťah k práci s deťmi, práca v tíme, precíznosť, spoľahlivosť, empatia.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Martina Kukučína
SNP 1199/36
02601 Dolný Kubín
www.zsmkdk.sk
0435862540
Kontaktná osoba
Katarína Števonková, riaditeľka školy
0915955575