Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Sereď

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. Komenského 1136/36, Sereď
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
416
Platové podmienky
V súlade so zákonom č.553/2003 Z.z. a Nariadením vlády SR č.338/2019 Z.z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s počítačom-základ, práca s izuš-vítaná
Vzdelanie
V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších prepisov
Ďalšie požiadavky
Hľadáme:
• učiteľa základnej umeleckej školy so študijným zameraním hra na klavíri (hudobný odbor)
• učiteľa základnej umeleckej školy so študijným zameraním hudobno-dramatické umenie(literárno-dramatický odbor)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa
Ul. Komenského 1136/36
92601 Sereď
www.zussered.sk
0317893726
Kontaktná osoba
Dagmar Šajbidorová,DiS.art.
0911196155