Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Súkromná spojená škola, Poprad

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rovná 597/15, Poprad
Termín nástupu
29.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
302
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
• Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, t.j. :
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku,
• vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku,
• úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
• kultivovaný slovný prejav,
• skúsenosti s uplatňovaní metód alternatívneho vzdelávania a s lesnou pedagogikou sú veľkou výhodou,
• aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
• znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni vítaná.
• veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
• schopnosť kooperácie v tíme,
• samostatnosť, kreativita a zmysel pre systematickú prácu,
• Kultivovaný, spoľahlivý, hodnotovo založený a zodpovedný typ človeka s príjemným vystupovaním, ktorý vníma svoju prácu ako poslanie a má prirodzený kladný vzťah a láskavý prístup k deťom,
• Ochota, resp. možnosť dochádzať do Mlynice - Zariadenia lesnej pedagogiky, ktoré je súčasťou Súkromnej spojenej školy .


Ďalšie požiadavky
• Náplň práce:
Výchovno vzdelávacia činnosť s deťmi predškolského veku v materskej škole v lesnom a prírodnom prostredí, v lokalite Krásne Sady, Mlynica, ktorá funguje na princípoch lesnej pedagogiky a rešpektujúcej komunikácie, t.j. :
• uplatňovanie alternatívnych metód vzdelávania a tvorivé aktivity s využívaním prírodných materiálov,
• participácia na optimalizácii vzdelávacieho konceptu,
• cieľom je, aby sa deti hýbali, trávili čas v prírode, radovali sa z drobností, rozvíjali svoje zručnosti, skúmali a objavovali svet okolo nich a veľa sa smiali.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná spojená škola
Rovná 597/15
05801 Poprad
www.lifeacademy.sk
0527721942
Kontaktná osoba
Lujza Kucekova
0905621986