Predmet
Pracovné ponuky za

Upratovačka

Materská škola, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vsetínska 36, Stará Ľubovňa
Termín nástupu
1.7.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
206
Platové podmienky
Platové podmienky: min. 646,- € v hrubom
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
- nie sú ustanovené

Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- profesijný životopis,
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorý je dostupný na stránke školy:
https://www.msvsetinska.sk/wp-content/uploads/S%C3%BAhlas-so-SO%C3%9A_uch%C3%A1dza%C4%8Di-%C5%BEivotopisy-3.pdf
Platové podmienky: min. 646,- € v hrubom
Termín výberového konania:
23. 5. 2022, o 900 hod. v Materskej škole, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa.
Pozvánky nebudú posielané. Výberového konania sa môže zúčastniť každý, kto v termíne odovzdal požadované doklady.
Požadované doklady do výberového konania zasielajte na adresu:
Materská škola, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa do 20. 5. 2022.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Vsetínska 36
06401 Stará Ľubovňa
www.msvsetinska.sk
0524321587
Kontaktná osoba
Materská škola
0911671123