Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Sama Cambela, Slovenská Ľupča

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 14, Slovenská Ľupča
Aprobácia
Dejepis, Informatika, Náboženská výchova
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
339
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Microsoft Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Uchádzač spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca.

Náboženská výchova katolícka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Sama Cambela
Školská 14
97613 Slovenská Ľupča
www.zsslovlupca.edu.sk
0484187777,0482400088
Kontaktná osoba
PaedDr.René Kováčik
0482400077