Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Majthényi Adolf Alapiskola, Dvory nad Žitavou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavné námestie 13, Dvory nad Žitavou
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
245
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplňou práce je práca s integrovanými žiakmi pod vedením učiteľa na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským. Požadované vzdelanie: úplné odborné stredoškolské vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax.
Vítané zručnosti: komunikácia, organizovanie a plánovanie práce, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa, tvorivosť (kreativita).
Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), sebaistota, spoľahlivosť, cieľavedomosť.

NEPOSIELAJTE ŽIVOTOPISY, AK NEMÁTE PEDAGOGICKÉ VZDELANIE (min. stredná ped. škola, zákon o ped. a odb. zamestnancoch č. 138/2019 Z. z. § 11, ods. 1, bod d) A NEOVLÁDATE MAĎARSKÝ JAZYK (zákon o ped. a odb. zamestnancoch č. 138/2019 Z. z. § 9, ods. 3)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Majthényi Adolf Alapiskola
Hlavné námestie 13
94131 Dvory nad Žitavou
majthenyi.edupage.org
0356484751
Kontaktná osoba
Mgr. Lívia Szőgyényiová
+421903735381