Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
J.V.Dolinského 2, Martin
Aprobácia
Telesná a športová výchova
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
284
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, fotokópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:
Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2, Martin prípadne na e-mail: [email protected] najneskôr do 20. 5. 2022
Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie telefonicky.
Telefonický kontakt: 0910 800 250

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
J.V.Dolinského 2
03601 Martin
www.zsdolinmt.edupage.org
0434281423
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Hrozienčik
+421 910 800 250