Predmet

Riaditeľ

Základná škola, Uzovský Šalgov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Uzovský Šalgov 139, Uzovský Šalgov
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
6.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
17
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Návrh koncepcie rozvoja príslušnej základnej školy so zameraním sa na:
V čom vidíš potenciál školy v našej obci? Čo osobité ponúkne naša škola žiakom a rodičom, aby sa rozhodli pre našu školu? Dajú sa do školy v našej obci získať žiaci zo Sabinova alebo okolitých obcí? Vieš si našu školu predstaviť ako projekt vlastnej súkromnej školy?
Po dohode si viete prísť urobiť obhliadku školy spojenú s konzultáciou so zriaďovateľom.
Termín podávania prihlášok je do 24.05.2022 do 12.00 hod.; viac informácií na: https://www.uzovskysalgov.sk/02-05-2022-vyhlasenie-vyberoveho-konania-na-obsadenie-funkcie-riaditela-zakladnej-skoly-v-uzovskom-salgove-oznam/mid/273523/.html#m_273523

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Uzovský Šalgov 139
08261 Uzovský Šalgov
www.zsuzovsal.sk
0514523493
Kontaktná osoba
Jozef Merva
0905452834