Predmet
Pracovné ponuky za

Riaditeľ

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Štvrtok na Ostrove

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školský rad 416/27, Štvrtok na Ostrove
Termín nástupu
1.7.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
podrobné informácie o kvalifikačných predpokladoch a požadovaných dokladoch sú zverejnené na webovej stránke Obce Štvrtok na Ostrove na www.stvrtoknaostrove.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Školský rad 416/27
93040 Štvrtok na Ostrove
0315693526
Kontaktná osoba
Tímea Varga
+421905254498