Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Bučany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bučany 155, Bučany
Aprobácia
Geografia, Technika, Telesná a športová výchova
Termín nástupu
1.6.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
182
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Bučany 155
91928 Bučany
www.zsbucany.edupage.org
0337435519
Kontaktná osoba
Edita Sklenárová
0337435519