Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vedúci technického oddelenia

Stredná odborná škola technická, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vranovská 4, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
16.5.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
151
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády č. 338/2019 Z.z., ktorými sa ustanovujú podrobnosti pri odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Táto pozícia je zaradená do platového stupňa č. 5
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ms office 365 a jeho súčasti (minimálne Word, excel, teams)
Vzdelanie
minimálne úplné stredné vzdelanie (maturita), príp. VŠ 1. alebo 2. stupňa
- výhoda vzdelanie v odbore stavebníctvo alebo iné technické vzdelanie
Ďalšie požiadavky
Ide o pozíciu referenta technického oddelenia , nie vedúceho.
Je zodpovedný za údržbu (má 3 údržbárov) budov, zariadení a zelene, revízie, opravy, servisy, rekonštrukcie, vypracovanie podkladov k VO, výber dodávateľov, technickú dokumentáciu a jej archiváciu, ročné plány údržby a investičných činností, riešenie havarijných situácií, nákup materiálu, sklad údržby

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola technická
Vranovská 4
85102 Bratislava-Petržalka
www.sostvranovska.sk
0263812377, 0263812335
Kontaktná osoba
Petra Pavelkova
0904856571