Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná základná škola, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Východná 11441/18B, Martin
Aprobácia
Fyzika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
175
Platové podmienky
Plat zamestnanca podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe pri zaradení do platovej triedy 6 -9 a úväzku.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC výhodou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vhodní kandidáti
metódy aktívneho učenia - záujem o uplatňovanie inovačných trendov (samostatnosť podporujúce učenie, konštruktivizmus, bádateľstvo) vo vyučovaní a v práci s deťmi - predmet fyzika vyučujeme cez projekt Expedícia a občiansku náuku cez projekt Civilizácia)
citlivý prístup k rôzne nadaným deťom
komunikatívnosť, sociálne zručnosti
samostatnosť, spoľahlivosť a kreativita
pozitívny prístup, chuť učiť a schopnosť motivovať
morálna bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť

Za kľúčovú považujeme osobnosť učiteľa, príjemnú školskú aj triednu atmosféru. Hľadáme nadšeného, energického učiteľa s myšlienkou na vytváranie motivujúcich vzdelávacích skúseností v pozitívnom prostredí zameranom na deti.

Poskytneme profesionálne stimulujúce a podporujúce pracovné prostredie a platové podmienky v zmysle zákona.

Zoznam požadovaných dokladov
žiadosť o prijatie do zamestnania
životopis
motivačný list na tému Čo je podstatné v súčasnej škole a ako to realizujem v svojej praxi?
kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viac informácií o škole nájdete na našej webovej stránke: www.edukey.edupage.org

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Východná 11441/18B
03601 Martin
www.edukey.edupage.org
0434221605, 0907 101 023
Kontaktná osoba
Renáta Špiriaková
0907101023