Predmet

Riaditeľ

Súkromná materská škola, Gajova 8, Bratislava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gajova 8, Bratislava
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežná znalosť práce s PC
Ďalšie požiadavky
Čo ponúkame:
1. Vedenie menšieho kolektívu v súkromnej materskej škole rodinného typu (max. 22 detí v MŠ)
2. Budovanie priateľských vzťahov a komunity medzi vedením, pracovným kolektívom, rodičmi, deťmi a zakladateľmi
3. Možnosť rozsiahleho profesijného rozvoja nad rámec právnych predpisov
4. Možnosť budovania novej súkromnej materskej školy od jej počiatku v súlade s koncepciou zriaďovateľa
5. Možnosť finančného ohodnotenia nad rámec právnych predpisov v prípade pozitívneho hospodárskeho výsledku školy

Čo požadujeme?
Menežérske a komunikačné schopnosti, ochota ďalšieho vzdelávania sa a inovatívne myslenie; aktívny život viery v súlade s Katolíckou cirkvou na Slovensku

K výberovému konaniu písomne predložte:

1. profesijný životopis
2. motivačný list so žiadosťou o zaradenie do výberového konania
3. kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe v materskej škole
5. lekárske potvrdenie spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
6. návrh koncepcie rozvoja školy
7. Čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zák. 138/2019 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola, Gajova 8
Gajova 8
811 09 Bratislava
https://www.skolkasvmichala.sk/
0949 463 070
Kontaktná osoba
Jana Michaličková
0949463070