Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Bratislava-Karlova Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ladislava Sáru 1, Bratislava-Karlova Ves
Aprobácia
Fyzika
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
703
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Fyzika v talianskom jazyku.
Funkčný plat podľa platných platových taríf pre pedagogických zamestnancov od 915,- Eur (začínajúci učiteľ) a zvýšenie podľa započítanej praxe daného uchádzača.
Okrem tarifného platu ponúkame nasledovné benefity:
- absolvovanie kurzu talianskeho jazyka zdarma,
- viacmesačné študijné pobyty pre učiteľa v Taliansku,
- znížený pracovný úväzok pri vyučovaní v bilingválnej sekcii,
- vyššie osobné ohodnotenie a odmeny,
- výmenné pobyty so žiakmi v Taliansku.

Kontaktné údaje:
[email protected] 02/69307700 www.gymlsba.edupage.org

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Ladislava Sáru 1
84104 Bratislava-Karlova Ves
https://gymlsba.edupage.org
0265429448,0265427586
Kontaktná osoba
Mgr. Eva Ihringová
+421269307700