Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou, Hronské Kľačany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hronské Kľačany 322, Hronské Kľačany
Termín nástupu
1.6.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, internet
Vzdelanie
podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, tvorivosť, kladný vzťah k práci s deťmi, práca v tíme pracovný pomer na dobu určitú v rámci NP PoP II

žiadosť, životopis, súhlas so sprac. os. údajov zašlite na e-mail: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hronské Kľačany 322
93529 Hronské Kľačany
0366392012
Kontaktná osoba
Mgr. Pavel Pavlovič
0950 554 420