Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský logopéd

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Vojtaššáka 13, Žilina
Termín nástupu
1.6.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
89
Platové podmienky
min. 976,50, zvýšený podľa platnej legislatívy v závislosti od dosiahnutého vzdelania a započítanej praxe ( zákon 553/2003 Z.z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
-spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 13 k vyhláške,
-prax odborného zamestnanca v školskom zariadení v škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
-odborné poznatky z oblasti špeciálnej pedagogiky - logopédie
Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť,
- prehľad v platnej legislatívne a schopnosť aplikovať ich na podmienky školy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Špeciálna základná škola s materskou školou
Jána Vojtaššáka 13
01008 Žilina
www.szsza.sk
0415655696,0902340928
Kontaktná osoba
Ing. Jarmila Lapihusková
0911 932 373