Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola, Vráble

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. 1. mája 500, Vráble
Termín nástupu
22.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
185
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 7. 2022”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
zdravotná spôsobilosť pre vykonávanie majstra OV

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola
Ul. 1. mája 500
95201 Vráble
www.souevr.edu.sk
0377832111,0377832239
Kontaktná osoba
Mgr. Erika Czaková
0908703511