Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Ružomberok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Š. Moyzesa 21, Ružomberok
Aprobácia
Francúzsky jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
427
Platové podmienky
V zmysle zákona č.318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC, Internetom, MS Office, Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov :
- žiadosť o zamestnanie
- profesijný životopis
- doklady o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy

Požadované doklady doručiť osobne, poštou alebo na e-mail do 31.05.2022 do 12:00 hod.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Š. Moyzesa 21
03401 Ružomberok
www.gymrk.sk
0444323104
Kontaktná osoba
Iveta Kmeťová
0948830073