Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Evanjelická spojená škola, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
M. R. Štefánika 19, Martin
Aprobácia
Nemecký jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
760
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Excel, Microsoft Word - pokročilá
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplňou práce je vyučovanie slovenského a nemeckého jazyka na bilingválnom gymnáziu na plný úväzok na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Ďalšie požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore v
zmysle vyhlášky MŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov
- kvalifikované vyučovanie žiakov
- ovládanie didaktiky vyučovania na strednej škole
- vysoká motivácia vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu
- aktívne používanie nemeckého jazyka, úroveň jazyka C1-C2
- jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských
princípoch

Výhodnou je minimálne 1 - ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou prácou v cirkevnom spoločenstve.

Informácie o výberovom konaní:
Motivačný list so žiadosťou a štruktúrovaným životopisom v slovenskom jazyku môžete zasielať mailom na adresu [email protected] alebo poštou na adresu školy do 31.05.2022.

O ďalšom postupe a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelická spojená škola
M. R. Štefánika 19
03601 Martin
www.essmt.sk
0907499133
Kontaktná osoba
Ing. Dana Bednárová
+421918112022