Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Evanjelická spojená škola, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
M. R. Štefánika 19, Martin
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
760
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplňou práce je vyučovanie anglického jazyka na bilingválnom gymnáziu na pracovnú zmluvu na dobu určitú na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Požiadavky:
- splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- ovládanie didaktiky vyučovania na strednej škole
- vysoká motivácia vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu
- aktívne používanie anglického jazyka
- jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských
princípoch
Ovládanie anglického jazyka na úrovni C1.
Výhodnou je minimálne 1 ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou prácou v cirkevnom spoločenstve.

Informácie o výberovom konaní
Motivačný list so žiadosťou a štruktúrovaným životopisom v slovenskom alebo anglickom jazyku môžete zasielať mailom na adresu [email protected] alebo poštou na adresu školy do 30.04.2023.

O ďalšom postupe a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelická spojená škola
M. R. Štefánika 19
03601 Martin
www.essmt.sk
0907499133
Kontaktná osoba
Ing. Dana Bednárová
+4213241726