Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Elokované pracovisko ako súčasť Evanjelickej spojenej školy, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
M. R. Štefánika 19, Martin
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplňou práce je vyučovanie anglického jazyka alebo v kombinácii s iným predmetom na bilingválnom gymnáziu a na druhom stupni základnej školy na pracovnú zmluvu na dobu určitú na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Požiadavky:
- splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- ovládanie didaktiky vyučovania na strednej škole a na druhom stupni
základnej školy
- vysoká motivácia vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu
- aktívne používanie anglického jazyka
- jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských
princípoch
Ovládanie anglického jazyka na úrovni C1.
Výhodnou je minimálne 1 ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou prácou v cirkevnom spoločenstve.

Informácie o výberovom konaní
Motivačný list so žiadosťou a štruktúrovaným životopisom v slovenskom alebo anglickom jazyku môžete zasielať mailom na adresu [email protected] alebo poštou na adresu školy do 31.05.2022.

O ďalšom postupe a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Evanjelickej spojenej školy
M. R. Štefánika 19
03601 Martin
0434240074
Kontaktná osoba
Ing. Dana Bednárová
+421918112022