Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Elokované pracovisko ako súčasť Evanjelickej spojenej školy, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
M. R. Štefánika 19, Martin
Aprobácia
Španielsky jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Excel, Microsoft Word - pokročilá
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplňou práce je vyučovanie španielskeho jazyka v kombinácii s iným jazykom alebo ďalším predmetom na anglicko-slovenskom bilingválnom gymnáziu na plný úväzok počas zastupovania dlhodobej PN.

Požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore v
zmysle vyhlášky MŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov
- kvalifikované vyučovanie žiakov
- ovládanie didaktiky vyučovania jazyka na strednej škole
- vysoká motivácia vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu
- aktívne používanie španielskeho jazyka, úroveň C1-C2
- jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských
princípoch

Výhodnou je minimálne 1 - ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou prácou v cirkevnom spoločenstve.

Motivačný list so žiadosťou a štruktúrovaným životopisom v slovenskom jazyku môžete zasielať mailom na adresu [email protected] alebo poštou na adresu školy do 31.05.2022.

O ďalšom postupe a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Evanjelickej spojenej školy
M. R. Štefánika 19
03601 Martin
0434240074
Kontaktná osoba
Ing. Dana Bednárová
+421918112022