Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Evanjelická spojená škola, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
M. R. Štefánika 19, Martin
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
760
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Excel, Microsoft Word - pokročilá
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplňou práce je vyučovanie matematiky na druhom stupni základnej školy a bilingválnom gymnáziu. Výhodou je kombinácia s informatikou, biológiou alebo chémiou.
Práca na plný úväzok na pracovnú zmluvu na dobu určitú.

Požiadavky:
- vzdelanie spĺňajúce kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- kvalifikované vyučovanie žiakov,
- ovládanie didaktiky vyučovania na základnej a strednej škole,
- vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu,
- aktívne používanie anglického jazyka výhodou,
- jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských
princípoch,

Výhodnou je 1 ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou prácou v cirkevnom spoločenstve.

Motivačný list so žiadosťou a štruktúrovaným životopisom v slovenskom alebo anglickom jazyku môžete zasielať mailom na adresu [email protected] alebo poštou na adresu školy do 15.1.2023.

O ďalšom postupe a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelická spojená škola
M. R. Štefánika 19
03601 Martin
www.essmt.sk
0907499133
Kontaktná osoba
Ing. Dana Bednárová
+421918112022